imza ver

Ağ tarafsızlığıAğ tarafsızlığı, kullanıcıların seçimlerine saygı, İnternetin hem sosyal açıdan hem de teknik açıdan özgürce gelişebilmesi için altyapı ve hizmet sağlayıcılar için zorunlu bir ilkedir. Ağ tarafsızlığı, altyapı ve hizmet sağlayıcılarının farklı içerik ve uygulamalar arasında ayrımcılık yapamayacağı anlamına gelir. Ayrıca kullanıcının her ekipmanı, içeriği ve hizmeti, hizmet sağlayıcının herhangi bir müdahalesi olmadan kullanabilmesini mümkün kılar. Tarafsız internet erişimi her kullanıcının hakkıdır1.

Kullanıcı Hakları Bildirgesinin 7. maddesinin açıkça ifade ettiği gibi ağ tarafsızlığı, ağ üzerindeki tüm tarafların özgür, açık gelişimi ve toplumun maksimum fayda sağlayabilmesi için zorunludur. Tıpkı kamusal alanların, sokakların, meydanların kullanımında herhangi bir ayrımcılık, ayrıcalık yapılamayacağı gibi, kamusal bir alan/hizmet olarak İnternet ağının kullanımında da kimseye imtiyaz, ayrıcalık veya öncelik tanınamaz. Hiç kimse pozisyonunu diğerleri üzerinde baskı kurmak için kullanamaz. Fakat maksimum kar amacı güden tekeller ve yurttaşlarını daha çok denetim / gözetim altında tutmak isteyen devletlerin ittifakı, ağ tarafsızlığını olumsuz etkiliyor. NetClean de tıpkı diğer kötücül teknolojiler (kitlesel gözetim ve denetim için yapılan DPI araçları vb) gibi ağımızı tehdit ediyor.

Servis sağlayıcılar bünyesinde çalışacak NetClean, internet trafiğimizi detaylı şekilde analiz edecek. Üstelik bizim bu teknolojiden kaçmamız mümkün değil. Çünkü İnterete bağlandığımız ana noktalar üzerinde çalışıyor. Bu da çok ciddi bir gözetim problemini beraberinde getiriyor. Kişisel verilerin korunması kanununun olmadığı ülkemizde durum oldukça vahim.

Sadece gözetim değil, içerik denetimi konusunda da hükümete ve ona bağlı idareye kontrolsüz bir güç veriyor. Türkiye'de İnternet'in özellikle 2007'den bu yana başına gelenlere baktığımızda bu yetkinin nasıl kullanılacağını öngörebiliyoruz. Son dönemde AK Parti hükümetinin özellikle sosyal medyayı sansürleme, kapatma girişimlerini eklediğimizde yaşanacakları kestirmek epey kolaylaşıyor.

Ağ tarafsızlığını tehdit eden, hükümete, tekellere yurttaşlar karşısında daha çok güç veren bu teknolojileri istemiyoruz. Tafasız, şeffaf, herkes için erişilebilir, açıklığı, gayri merkezi ve dağıtık yapısı korunmuş, sansürsüz bir İnternet erişimi temel bir insan hakkıdır.


1: Kullanıcı Hakları Bildirgesi 7. Maddesi